faroprime

Oferujemy:

  • wykonanie pomiarów detali zgodnie z dostarczoną dokumentacją
  • weryfikacja elementu z modelem CAD
  • inżynierie odwrotną i tworzenie dokumentacji CAD

Wraz ze wzrostem skomplikowania produkowanych detali wzrastają też wymagania co do stosowanych metod pomiarowych. Tradycyjne metody mierzenia za pomocą suwmiarek, średnicówek i mikrometrów stają się niewystarczające lub bardzo czasochłonne.

Urządzenia CCM czyli numerycznie sterowane maszyny pomiarowe, oferujące dużą dokładność i szybkość wykonywania pomiarów. Ich wadą natomiast jest brak mobilności, konieczność pracy w ściśle określonych warunkach oraz ograniczenia wymiarowe, gdyż cały detal musi zmieścić się na maszynie pomiarowej.

Rozwiązaniem większości tych problemów są przenośne systemy CCM zwane ramionami pomiarowymi. Są one mobilne co oznacza, że nie ma potrzeby przemieszczania detalu a zamiast tego przemieszczamy ramię do mierzonego detalu. Pozwala to na pomiary elementów wielkogabarytowych i ciężkich. Nie ma też potrzeby restrykcyjnej kontroli temperatury.

Stosowane przez nas ramię pomiarowe Faro Prime jest liderem w swojej klasie jeśli chodzi o dokładność i niezawodność pracy.